51/18-135

C01 Shiny gold-shiny grey /Shiny gold

murten c01

murten c01 f

C02 Shiny silver-shiny blue/Shiny silve

murten c02

murten c02 f

 

Murten C04 Mat silver-mat dark olive green/Mat sil

murten c04

murten c04 f